top of page

YÜZME STİLLERİ

kar_k_yuezme.jpeg

Yüzmede farklı stiller kullanmak mümkündür. Bu stiller hem farklı kasların çalışmasını hem de yüzme hızını etkilemektedir. Yüzme yarışları da da bu stillere göre ve uzaklığa göre kategorize edilmektedir. Yüzmeye başlama yaşı, el kol koordinasyonlarının en düzgün yapılmaya başlandığı yaş olan 6-7 yaş civarıdır. İyi beslenerek yüzmeye bu yaşta emek veren çocuklar başarılı olabilirler.

Serbest Yüzme
Hızlı bir yüzme gerekiyorsa en uygun yüzme stili serbest yüzmedir. Bu yüzme stilinde her iki kol da başın üzerinden çıkartılır ve öne doğru uzatılmak suretiyle suyun çekilmesi sağlanır. Bu esnada ayaklar aşağı yukarı sırayla inip çıkmalıdır. Bu iki eylemi bir arada yaparken nefes alma tekniğinin doğru uygulanması gerekecektir. Bu stilde yüzme hızını kulaçlar artırırken, ayaklar bu hıza sadece yüzde 10 etki etmektedir.

Sırtüstü Yüzme
Hareketler bakımından serbest yüzmeye benzemekle beraber duruş farklıdır. Bu stilde suyun üzerinde sırtüstü şekilde durulur. Bu duruşun da etkisiyle kol ve bacaklar serbest stilin tam tersi şekilde hareket edecektir. Sırtüstü yüzmede baş her zaman suyun üzerinde durmaktadır. Bu özelliği ile nefes alıp vermede sıkıntı yaşanmaz. Sırtüstü yüzme stilinde kişinin bel kısmının dik durması tekniğin doğru uygulanması açısından önemlidir. Böylece ayak çırpmak daha kolay hale gelir.

Kelebek Yüzme
Kelebek stili yüzme kişiyi en fazla yoran, en çok enerji gerektiren yüzme biçimidir. İsim olarak kelebekleme olarak da bilinir. Her bir vuruşta vücut devamlı pozisyon değiştirmektedir. Bu yüzme stilinde en önemli hareket beldedir. Diğerlerinden farklı olarak kelebek yüzme stilinde iki kol aynı anda hareket ettirilir.

 

Kurbağalama Yüzme
En yavaş yüzme şekli olması özelliğiyle tanınan kurbağa yüzme stili, gerçek anlamda kurbağaların suyun içindeki yüzme biçimine benzemektedir. Diğer yüzme biçimlerinin aksine bacaklar da kollar da yanlara doğru açılmalı ve toplanmalıdır. Bu yüzme stilinde kişinin ayakları ve elleri yuvarlaklar çizerek ilerler. Kurbağa yüzme şeklinde eller için yükselme, küçülme ve uzanma gibi üç ayrı hareket söz konusudur. Ellerin bu hareketine ayaklar da birlikte eşlik etmektedir.

 

Çıkış (Depar)
Serbest, kurbağalama ve kelebek yarışlarında çıkış atlayarak yapılır. Baş hakemin uzun düdüğüyle yüzücüler depar taşı üzerine, her iki ayağıda ön taraftan aynı uzaklıkta (aynı hizada) olacak şekilde çıkar ve orada beklerler.
Çıkış hakeminin “YERLERİNİZE" (take your marks) komutuyla, derhal en az bir ayağı depar taşının önünde olacak şekilde çıkış durumu alır. Bütün yüzücüler hareketsiz hale geldiği zaman, çıkış hakemi çıkış işaretini verir (tabanca, korna, düdük veya bağırarak).

 

Sırt üstü ve karışık bayrak yarışları suyun içinde başlar. Başhakemin uzun düdüğünden sonra yüzücüler suya girerler. Başhakemin ikinci uzun düdüğüyle yüzücüler gereksiz gecikmeye sebebiyet vermeden geri döner ve suyun içinde çıkış durumu alırlar. Çıkış hakemi “YERLERİNİZE” (take your marks) komutunu verir ve bütün yüzücüler hareketsiz hale geldiği zaman çıkış işareti verilir. Hatalı çıkış işareti, çıkış işareti ile aynıdır. Yani çıkış işareti düdük, tabanca, boru veya komut şeklinde verilmişse hatalı çıkış işareti de aynı şekilde fakat daha uzun verilecektir.
Aynı zamanda çıkışın hatalı olduğu, hatalı çıkış ipinin düşürülmesi suretiyle belirtilir. Eğer bir yüzücü resmi görevlilerin hatası yüzünden hata yaparsa, yüzücünün hatası nazarı dikkate alınmaz.

bottom of page